fbpx
56 Kanchanaphisek Rd., Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok, 10170

นโยบาย

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค รับประกันสินค้าทุกชิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต
และเนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้เท่านั้น และจะไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

ลูกค้าต้องทำการคืน หรือ เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า และ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของสินค้าแล้วพบว่า สินค้ามีความผิดพลาดอันเกิดขึ้นจากทางกระบวนการผลิตของ
บริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค

โดยท่านสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดต่อทางบริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค มายังเบอร์ 083-443-9086 หรือ 095-517-9201
หรือ scp_skulchai@hotmail.com ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
2. แจ้งจำนวน พร้อมระบุสาเหตุการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และทำการจัดส่งสินค้าคืน
(โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพคงเดิม)
3. บริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค จะทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้าส่งกลับคืนให้ลูกค้า ในกรณี
สินค้าเดิมหมด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าเท่ากัน หรือใกล้เคียงโดยเพิ่มส่วนต่างมาหรือ
ทางบริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค คืนส่วนต่างให้แก่ลูกค้าได้

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า ที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

1. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, ขาด, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, รอยขูดถลอก หรือ คราบน้ำ เป็นต้น
2. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ
หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ทางบริษัทสกุลไชย พรีเมี่ยม แอนด์ แพค ไม่รับการเปลี่ยนคืนสินค้าที่มีรอยปากกา เมจิก ดินสอ หรืออุปกรณ์
อื่นๆที่เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถทำการลบออกได้
4. ความเสียหายหรือการสูญเสีย โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ
หรือไม่เหมาะสมกับสินค้า
5. สินค้าที่หมดอายุการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือ สินค้าที่ตรวจไม่พบความเสียหาย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า