fbpx
56 Kanchanaphisek Rd., Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok, 10170

เกี่ยวกับ สกุลไชย พรีเมียมแอนด์แพค

ประวัติบริษัท

บริษัท สกุลไชยพรีเมี่ยม แอนด์ แพค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม รวมถึงการออกแบบสินค้าที่ทันสมัย และมีการนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริษัท สกุลไชยพรีเมี่ยม แอนด์ แพค จำกัด เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ 2543 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ2554 ทางบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ภาครัฐ และองค์การภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าบุคคลทั่วไป สินค้าของบริษัทจะเน้นการสร้างมาตรฐานและคุณภาพเป็นหลัก

วิสัยทัศน์

มุ่นมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตสินค้าพรีเมี่ยมและกล่องแว่นตา

พันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

คุณค่าองค์กร

  • ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
  • พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ปฏิบัติงานเป็นทีม
  • ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกราย ด้วยความเคารพ ถูกต้อง และเป็นธรรม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า